Ocijeni >

U Polimskom muzeju se nalazi pancir košulja, pronađena u blizini Berana, teška 18,5 kg, iz vremena krstaških ratova. No, ovdje je smješteno još oko 4500 veoma zanimljivih predmeta sa teritorije Gornjeg Polimlja, iz opština Berane, Plav, Andrijevica, Rožaje i Bijelo Polje.

Arheološka zbirka sadrži oružje, oruđe, keramiku i nakit iz neolitskog, ilirskog i rimskog perioda. U fondu se nalazi veoma vrijedni materijal sa neolitskog lokaliteta Beran-krša. Figurine i keramika različitih oblika i načina ukrašavanja, pokazuje da je kultura sa ovog lokaliteta srodna Vinčanskoj kulturi. Posebnu vrijednost čini trinaest eksponata od ćilibara sa predstavama lova iz Lisijevog polja.
U muzeju je izloženo i nekoliko rimskih nadgrobnih spomenika sa očuvanim natpisima, ostaci srednjovjekovnog toplovoda, freske iz manastira Ćelije i Šudikova.

Vrijedna etnografska zbirka sadrži: nošnje, nakit, proizvodna sredstva i predmete za svakodnevnu upotrebu stanovnika ovog kraja.

Komentari (0)