Ocijeni >

Obrazovanje

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u Crnoj Gori je pod patronatom države, dok pored Univerziteta Crne Gore, postoje dva privatna univerziteta. Jednaka je zastupljenost prirodnih i društvenih nauka.